SHOPPING

SHOPPING


एउटा खरिद
बी फिर्ती
C विनिमय
D मा प्रयास गर्नुहोस्
E को लागि भुक्तान गर्नुहोस्
F बारेमा केही जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्

1 बिक्री चिन्ह
2 लेबल
3 मूल्य ट्याग
4 रसीद
5 छूट
6 आकार
7 सामाग्री
8 हेरचाह निर्देशनहरू
9 नियमित मूल्य
10 बिक्री मूल्य
11 मूल्य
12 बिक्री कर
13 कुल मूल्य