DELI, फ्रोजन फूड्स, नाश्ता फूड्स

डेली, फ्रोजन फूड्स, र नाश्ता फूड्स

पागल

1 रोस्ट बीफ
2 बोलोग्ना
3 सलामी
4 ham
5 टर्की
6 मासु बीउ
7 पादरी
8 स्विस पनीर
9 प्रलोनन
10 अमेरिकी पनीर
11 मोजजारella
12 cheddar पनीर
13 आलु सलाद
14 कोले स्ल
15 सजावट सलाद
16 पास्ता सलाद
17 समुद्री भोजन सलाद

फ्रोजन फूड्स

18 आईस्क्रिम
19 जमे भएका सब्जिहरु
20 जमे भएका डिनरहरू
21 फ्रोजन नींबू
22 जमे भएका सुन्तला रस

Snack Foods

23 आलु चिप्स
24 tortilla चिप्स
25 pretzels
26 पागल
27 पपनिक