GROCERIES: प्याकेज गरिएको, बेक्ड, डिब्बाबंद सामान, जाम र जेलीज, मसलाहरू, बेकिंग उत्पादनहरू

GROCERIES

प्याकेज गरिएको सामान

1 अनाज
2 कुकीजहरू
3 पटाखेहरू
4 मार्कोनी
5 नूडल्स
6 स्पेगेटी
7 चावल

डिब्बाबंद सामान

8 सूप
9 ट्यूना (माछा)
10 (डिब्बा) सब्जिहरु
11 (डिब्बा) फल

जाम र जेलीज

12 जाम
13 जेली
14 मूंगफली मक्खन

मसलाहरू

15 क्याचअप
16 सरसफाई
17 रेशम
18 अचार
19 जैतून
20 नमक
21 मिर्च
22 मसलाहरू
23 सोया सस
24 मेयोनेज
25 (पकाउने) तेल
26 जैतून का तेल
27 साल्सा
28 सिरका
29 सलाद ड्रेसिङ

पाकेका सामान

30 रोटी
31 रोल
32 अंग्रेजी muffins
33 पिटा रोटी
34 केक

बेकिंग उत्पादन

35 आटा
36 शर्करा
37 केक मिक्स