बेडरूम

चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम

बालबालिकाको शयन कक्ष

चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम

बेडरूम

1 Wastebasket, 2 घडी, 3 साबुन
4 साबुनको डिश, 5 साबुनको डिस्पेंसर, 6 (बाथरूम) सिंक
7 नल, 8 दबाइ कैबिनेट, 9 आईना
10 कप, 11 टूथब्रश, 12 टूथब्रश धारक
13 इलेक्ट्रिक टूथब्रश, 14 हेयर ड्रायर
15 शेल्फ, 16 बाधा, 17 प्रशंसक
18 स्नान तौलिया, 19 हात तौलिया, 20 वास्कवाट / फेसबुक
21 तौलिया रैक, 22 प्लंगर, 23 शौचालय ब्रश
24 शौचालय पेपर, 25 एयर फ्रिजरर, 26 शौचालय
27 शौचालय सीट, 28 शावर, 29 स्नानको टाउको
30 स्नान पर्दा, 31 बाथटब / टब
32 रबर चटाई, 33 ड्रेन, 34 स्पंज
35 स्नान चटाई, 36 स्तर

बेडरूम

चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम
1। ओछ्यान
2। हेडबोर्ड
3। तकिया
4। तकिया
5। फिट गरिएको पाना
6। (फ्लैट) पाना
7। कम्पास
8। बिजुली कम्पास
9। धूल रफल
10। bedspread
चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम
11। सहकारी / रजाई
12। footboard
चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम
13। ब्लाइन्ड
14। रात्रि तालिका / रात्रि क्लब
15। अलार्म घडी
चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम
16। घडी रेडियो
17। कोठे दराज)
चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम
18। दर्पण
19। गहनाको बोक्सा
20। ड्रेसर / ब्यूरो
चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम
21। जुत्ता बाड
22। गद्दे
23। बक्स वसन्त
24। डबल बेड
25। रानी आकारको बेड
26। राजा आकारको बेड
27। बंक बेड
28। ट्रन्डल बेड
चित्र शब्दकोश / स्थान / बेडरूम
29। सोफा बेड / परिवर्तनीय सोफे
30। दिनको बेड
31। cot
32। पानीको बिरालो
33। क्यान्सर बेड
34। अस्पतालको बेड