बैठक कोठा

चित्र शब्दकोश / स्थान / लविंग रोम

बैठक कोठा

जीवितभान्सा कोठा | बच्चाहरूको लागि शब्दकोश

चित्र शब्दकोश / स्थान / लविंग रोम
1 किताबकेस 2 तस्वीर / फोटो 3 चित्रकारी
4 Mantel 5 चिमनी 6 चिमनी पर्दा
7 डीभिडी प्लेयर 8 टेलिभिजन / TV 9 वीसीआर / भिडियो क्याट रिकर्डर
10 पर्खाल 11 छत 12 काठ
13 सञ्झ्याल 14 प्यारेसेट 15 पर्खाल इकाई
16 स्पीकर 17 स्टेरियो प्रणाली 18 पत्रिका धारक
19 (फेंक) सम्मिया 20 सोफा / सोफे 21 संयंत्र
22 कफी तालिका 23 गग 24 लम्बाइ
25 लम्बाईडाइड 26 अन्त तालिका
27 फ्लोर 28 तल लम्बाइ 29 कुर्सी

बैठक कोठा - आवास - फोटो शब्दकोश

बैठक कोठा - आवास - फोटो शब्दकोश

1। piture

2। piture frame

3। मन्टेल (टुक्रा)

4। फूलदान

5। फूलहरू

6। चिमनी

7। (चिमनी) स्क्रीन

8। प्लान्ट

9। बिरुवा

10। लैंप

11। lampshade

12। drape

13। सञ्झ्याल

14। कफी टेबल

15। तकिया फेंक

16। कुशन

17। सोफे / सोफे

18। armchair

19। फर्नीचर

बैठक कोठा - आवास - फोटो शब्दकोश

20। पर्खाल इकाई

बैठक कोठा - आवास - फोटो शब्दकोश

21। डेस्क

बैठक कोठा - आवास - फोटो शब्दकोश

22। बुककेस

23। पुस्तकहरू