आभूषण - टयलेटरीज - मेकअप, मैनीक्योर

ज्वैलरी र सामान


1 रिंग
2 सगाई रिंग
3 विवाह रिंग / विवाह सम्बन्धी बैंड
4 बालुवाहरू
5 हार
6 मोती हार / मोती / मोती को स्ट्रिंग
7 श्रृंखला
8 मोती
9 पिन / ब्रोच
10 ल्याब
11 कंगन
12 बैरेटी
13 कफलिङ्कहरू
14 निलम्बनकर्ता
15 घडी / कलाई घडी
16 रूमाल
17 कुञ्जी घण्टी / कुञ्जी श्रृंखला
18 परिवर्तन पर्स
19 वालेट
20 बेल्ट
21 पर्स / हैंडबैग जेबबुक
22 कंधे थलो
23 टाइट बैग
24 किताब बैग
25 ब्याकप्याक
26 श्रृंगार बैग
27 बर्टकेस

ज्वैलरी र सामान


1। घन्टी; 2। संलग्नता रिंग
3। विवाह रिंग / विवाह सम्बन्धी बैंड
4। बालियां; 5। हार
6। मोती हार / मोती

7। चेन; 8। मोती
9। pin; 10। घडी / कलाई घडी
11। कंगन; 12। कफलिङ्कहरू

13। टाई पिन / टाई ट्याक; 14। क्लिप टाई
15। belt ;; 16। कुञ्जी रङ / कुञ्जी श्रृंखला
17। बटुले; 18। पर्स परिवर्तन गर्नुहोस्
19। pocketbook / purse / handbag

20। काधे झोला; 21। टाइट बटुले
22। पुस्तक बैग; 23। ब्याकप्याक
24। ब्रीफकेस; 25। छाता

सहायक उपकरण, आभूषण - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

JEWELRY

जेवेल 1 हेर्नुहोस् 2 चेन 3 ब्रोच / पिन 4 हार 5 कानुन 6 कफलिंक 7 टाई क्लिप 8 कंगन 9 बैरेटी 10 मोती 11 औंठी

1 घडी

2 श्रृंखला

3 ब्रोच / पिन

4 हार

5 कानुन

6 कफलिंक

7 टाई क्लिप

8 कंगन

9 बैरेटी

10 मोती

11 रिंग

METALS

12। सुन

13। चाँदी

सहायक उपकरण, आभूषण - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

GEMS

14 हीरा

15 पन्ना

16 रूबी

17 एथिसस्ट

18 नीलमणि

19 topaz

सामान

सहायक उपकरण, आभूषण - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

20 दैनिक योजनाकार

21 रूमाल

22 वालेट

23 परिवर्तन पर्स

24 स्कार्फ

25 मेकअप अप

26 टाइट बैग

27। क्लच (बैग)

28। पर्स / हैंडबैग

29। निलम्बित

सहायक उपकरण, आभूषण - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

30। सर्टकेस

31। बेल्ट

32। बाक्लो

33। कुञ्जी रङ

आभूषण


1। बालियां; 2। घन्टी (हरू); 3। संलग्नता रिंग
4। विवाहको औंठी; 5। चेन; 6। हार
7। (मोती को झुंड); 8। पिन
9। कंगन; 10। watch; 11। watchband
12। कफ लिङ्कहरू; 13। टाई पिन; 14। क्लिप टाई
15। clip-on earring; 16। छेउमा बाली (माछा हुक बालियां)
17। चक्कु; 18। पोस्ट; 19। पछाडि (पृष्ठभूमि स्क्रोल गर्ने)

प्रसाधन


20। रेजर; 21। पछि-शेव लोशन; 22। शेर्नी क्रीम
23। रेजर ब्लेड

मेकअप


24। ईरी बोर्ड; 25। नेल पोलिश; 26। आँखाको पेंसिल
27। इत्र; 28। mascara; 29। लिपस्टिक
30। आँखा छाया; 31। नाखून कपाल 32। उदास
33। eyeliner

हेयरस्टाइल, मेकअप अप, मैनीक्योर - चित्र शब्दकोश

हेयरस्टाइल, मेकअप अप, मैनीक्योर -रोडी - चित्र शब्दकोश

ए प्रसाधन सामग्री / मेकअप

1। गल्ती

2। ब्लश / रङ्ग

3। ब्रश

4। आधार / आधार

5। आँखा छाया

6। mascare

7। लिपस्टिक

8। eyeliner

9। आँखाको पेंसिल

हेयरस्टाइल, मेकअप अप, मैनीक्योर -रोडी - चित्र शब्दकोश

B. मैनीक्योर वस्तुहरू

10। कील क्लिलर्स

11। नाखून कैंची

12। नेल फाईल

13। ईरी बोर्ड

14। नाखून पोलिश

हेयरस्टाइल, मेकअप अप, मैनीक्योर -रोडी - चित्र शब्दकोश

सी। ट्युलिट्रीज

15। इत्र

16। कोलोन

हेयरस्टाइल, मेकअप अप, मैनीक्योर -रोडी - चित्र शब्दकोश

17। शेर्नी क्रीम

18। aftershave

19। रेजर

20। रेजर ब्लेड

हेयरस्टाइल, मेकअप अप, मैनीक्योर -रोडी - चित्र शब्दकोश

21। बिजुली शेवर

22। चिन्ता

23। ब्रश

24। comb

25। हेयर ड्रायर