हवाई अड्डा

हवाई अड्डा

ए चेक इन


1। टिकट काउन्टर
2। टिकट एजेन्सी
3। टिकट
4। आगमन र प्रस्थान प्रस्थान

बी सुरक्षा


5। सुरक्षा चेकपोइन्ट
6। पाले
7। एक्स-रे मेशिन
8। धातु डिटेक्टर

C. गेट


9। चेक-इन काउन्टर
10। बोर्डिङ पास
11। गेट
12। प्रतीक्षा क्षेत्र

13। रियायत खडा / नाश्ता पट्टी
14। उपहार पसल
15। शुल्क-रहित पसल

डी सामान दावी


16। सामान दावी (क्षेत्र)
17। सामान कारसेल
18। सूटकेस
19। सामान वाहक
20। कपडाको बैग
21। सामान
22। porter / skycap
23। (सामान) दावी गर्छन्

ई। सीमा शुल्क र आप्रवासन


24। सीमा शुल्क
25। भन्सार कार्यालय
26। सीमा शुल्क घोषणा फारम

27। आप्रवासन
28। आप्रवास अधिकारी
29। पासपोर्ट
30। भिसा