वर्णमाला-वर्णमाला गीत

वर्णमाला

वर्णमाला गीत

एब र
B को लागि
C र cat को लागि
D को लागि गुडिया
ई अण्डा र
Frog को लागि एफ
G को लागि र
H को लागि टोपी
म igloo र
जाम को लागि J
केट र
भेडाको लागि एल
M को लागि र
N को लागि शुद्ध
O प्याज र
पीको कलमका लागि
रानी र
R को लागी
S को लागि तारा र
ट्रेनको लागि T
यू छाता र
V को लागी V
W र हेर्नुको लागि
एक्स बक्समा
Yacht र
Z चिडियाघरको लागि Z

अब म यो जान्दछु, त्यसैले तिमी गर्छौ!

A, b, C, d-label
A, B, C - capital letters
a, b, c - small letters
a, e, lo, u - vowels
b, c, d, f, g, etc - consonants
स्याउ, बल शब्दहरू