समय भन्नुहोस्

समय

वर्ष, महिना, मौसम, समय | बच्चाहरूको लागि शब्दकोश

समय कति भयो?

समय कति भयो? आधा अतीत। स्कूल जाऊ। ढिलो हुनुहोस्!
समय कति भयो? आधा दशौं। प्ले गर्न बाहिर। चलो, बेन!
समय कति भयो?
साढे एक।
हरेकको लागि खाने समय!
समय कति भयो? साढे तिन बजे।
घर जाऔं।
अब हामी निःशुल्क छौं!

 1. एक बजे
 2. पाँच चोटि एक
 3. दशौं एक
 4. (a) तिमाहीमा एक
 5. बीसौं
 6. साढे पाँच
 7. साढे एक
 8. पच्चीस दुई
 9. बीसौं
 10. (ए) दुई तिमाही
 11. दस देखि दुई
 12. पाँच देखि दुई

साथ मिनेट प्रयोग गर्नुहोस् लाई विगतका जब मिनेटको संख्या पाँच होइन, दस, पन्द्रह, बीस वा बीस-पाँच,
उदाहरणका लागि तीन मिनेट अघि छ छ छ ना छ।

दिन रात
12 ए, 12 बजे
मिडाइ, आइतबार
घडी, घडी

9 बिहान बिहान बिहान बजे
12.00 सोमबार
5 पाँच बजे दिउँसो बजे
बिहान बिहान बिहान बजे बिहान 7
7.57 लगभग / आठ बजे
8.02 आठ बजे पछि
11.30 बजे राती ग्यारह तीस
12.00 आइतबार

समय - संख्या, मिति, समय - फोटो शब्दकोश

समय - संख्या, मिति, समय - फोटो शब्दकोश

1। घडी

2। घण्टा सुई

3। मिनेट हात

4। दोस्रो हात

5। अनुहार

6। (डिजिटल) घडी

7। (एनालग) हेर्नुहोस्

समय - संख्या, मिति, समय - फोटो शब्दकोश

8। बाह्र बजे (मध्यरात)

9। बाह्र बजे (दोपहर / मिडाइ)

10। सात बजे)

11। सात ओह पाँच / पाँच सात पछि

12। सात दस / दस सात पछि

13। सात पन्द्रह / (ए) सातौं पछि सातौं

14। सात बीस बीसौं पछि

समय - संख्या, मिति, समय - फोटो शब्दकोश

15। सातौं

16। सातौं-पचास / पचास आठसम्म

17। सात चालीस / बीस आठ

18। सात चालीस-पाँच / (ए) चौथाई आठ

19। सात पचास / दस देखि आठ

20। सात पचास-पाँच / पाँच आठसम्म

21। बिहान बिहान आठ बजे / बजे

22। साँझमा आठ बजे / आठ बजे