डेयरी उत्पादनहरु, जुसिहरु, बिरालो

डेयरी उत्पादनहरू, जुसहरू, र भाँडाहरू

दुग्ध - उत्पादन

1 दूध
2 कम-मोटो दूध
3 स्किन दूध
4 चकलेट दूध
5 सुन्तला रस *
6 पनीर
7 मक्खन
8 मार्जिन
9 खट्टा क्रीम
10 क्रीम पनीर
11 कटेज पनीर
12 दही
13 टोफू *
14 अण्डा

रस

15 सेब रस
16 अनानास रस
17 अंगूरको रस
18 टमाटर रस
19 अंगूर रस
20 फल पंच
21 रस पक्स
22 पेय मिश्रण पाउनुभयो

पेय पदार्थ

23 सोडा
24 आहार सोडा
25 बोतल पानी

कफी र चिया

26 कफी
27 decaffeinated coffee / decaf
28 तत्काल कफी
29 चिया
30 हर्बल चाय
31 कोकोआ / हट चकलेट मिश्रण