फास्ट फूड, स्यान्डविच, कफी पसल

चाँडो खाना

1 हैम्बर्गर
2 पनीरबर्गर
3 हट कुत्ता
4 माछा स्यान्डविच
5 चिकन स्यान्डविच
6 फ्राइड चिकन
7 फ्रान्सेली फ्रिज
8 nachos
9 taco
10 burrito
पिज्जाको 11 टुक्रा
12 कटोरा मिर्चको
13 सलाद
14 आइसक्रीम
15 जमे भएका दही
16 दूधशेक
17 सोडा
18 lids
19 पेपर कप
20 स्ट्रा
21 नपकिन्स
22 प्लास्टिक बर्तन
23 क्याचअप
24 सरसफाई
25 मेयोनेज
26 रेशम
27 सलाद ड्रेसिङ

तातो पसल र स्वीडिश

1 डोनट
2 मफिन
3 bagel
4 बान
5 डान्निश / पेस्ट्री फिस बिस्कुट
7 croissant
8 अण्डा
9 पेनकेक्स
10 waffles
11 टोस्ट
12 बेकन
13 sausages
14 घर फ्रिज
15 कफी
16 डेफफ कफी
17 चिया
18 iced tea
19 नींबू
20 हट चकलेट
21 दूध
22 ट्यूना माछा स्यान्डविच
23 अण्डा सलाद स्यान्डविच
24 चिकन सलाद स्यान्डविच
25 हैम र पनीर स्यान्डविच
26 मासु बीउ स्यान्डविच
27 BLT / बेकन, लेटू, र टमाटर स्यान्डविच
28 रोस्ट बीफ स्यान्डविच
29 सेतो रोटी
30 सम्पूर्ण गेहूं रोटी
31 पिटा रोटी
32 pumpernickel
33 राई रोटी
34 एक रोल
35 एक पनडुब्बी रोल

फास्ट फूड्स र स्वीडेन


1। clonut; 2। मफिन; 3। bagel
4। bun; 5। danish / pastry; 6। बिस्कुट
7। croissant

8। हैम्बर्गर; 9। पनीरबर्गर 10। हट डग
11। taco; 12। पिज्जाको टुक्रा; 13। मिर्चको कटोरा
14। फ्राइड चिकनको अर्डर

15। कोक / आहार कोक / पेपीसी / 7 अप / ...
16। नींबू; 17। कफी; 18। कफी कफी
19। चाय; 20। चिसो पानी; 21। दूध

22। ट्यूना माछा स्यान्डविच; 23। अण्डा सलाद स्यान्डविच
24। चिकन सलाद सैंडविच; 25। हैम र पनीर स्यान्डविच
26। भुटानी बीफ स्यान्डविच; 27। कंगन बीफ स्यान्डविच
28। बीएलटी / बेकन, लेटू, र टमाटर स्यान्डविच

29। सेतो रोटी; 30। राई रोटी; 31। पूरै गेहूं रोटी
32। pumpernickel; 33। पिटा रोटी
34। एक रोल; 35। एक पनडुब्बी रोल

फास्ट फूड नाश्ता - फूड - पिक्चर शब्दकोश

फास्ट फूड नाश्ता - फूड - पिक्चर शब्दकोश

1 दूधशेक

2 स्ट्रा

3 सफ्ट पेय / सोडा

4 हैम्बर्गर

5 hotdog

6 फ्रेन्च फ्रिज

फास्ट फूड नाश्ता - फूड - पिक्चर शब्दकोश

7 फ्राइड चिकन

8 स्यान्डविच

9 taco

10 आलु चिप्स

11 आइसक्रीम

12 आइसक्रीम शंकु

13 DoughnuVdonut

14 मफिन

चाँडो खाना
1 हैम्बर्गर
2 पनीरबर्गर
3 हट कुत्ता
4 माछा स्यान्डविच
5 चिकन स्यान्डविच
6 फ्राइड चिकन
7 फ्रान्सेली फ्रिज
8 nachos
9 taco
10 burrito
पिज्जाको 11 टुक्रा
12 कटोरा मिर्चको
13 सलाद
14 आइसक्रीम
15 जमे भएका दही
16 दूधशेक
17 सोडा
18 lids
19 पेपर कप
20 स्ट्रा
21 नपकिन्स
22 प्लास्टिक बर्तन
23 क्याचअप
24 सरसफाई
25 मेयोनेज
26 रेशम
27 सलाद ड्रेसिङ