अपार्टमेन्ट

अपार्टमेन्ट र घरहरू - प्रत्यक्ष ठाउँमा स्थान - आवास - फोटो शब्दकोश

अपार्टमेन्ट र घरहरू - प्रत्यक्ष ठाउँमा स्थान - आवास - फोटो शब्दकोश

एउटा घर

1। सञ्झ्याल

2। शटर

3। (अगाडीको ढोका

4। (अगाडि) पोर्च

बी डुप्लेक्स

5। (अगाडिको बार्दली

6। हिँड्ने बाटो

7। पर्दाको ढोका

अपार्टमेन्ट र घरहरू - प्रत्यक्ष ठाउँमा स्थान - आवास - फोटो शब्दकोश

सी Ranch घर

8। गटर

9। drainpipe

10। बाड़

11। ड्राइभ

12। छत

13। मेलबक्स

14। गेराज

15। चिमनी

16। उपग्रह डिश

17। टिभी एन्टेना

अपार्टमेन्ट र घरहरू - प्रत्यक्ष ठाउँमा स्थान - आवास - फोटो शब्दकोश

डी फ्रंट दरवाजा

18। दलाल

19। ढोका

20। intercom

21। Doorknob

E. शहरघर

एफ। अपार्टमेंट भवन

22। आगो बचाउन

23। बालकनी

अपार्टमेन्ट

अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दै एक अपार्टमेन्ट खोज्दै

अपार्टमेन्ट निर्माण

एउटा अपार्टमेन्ट खोज्दै

1 अपार्टमेंट विज्ञापन / वर्गीकृत विज्ञापन, 2 अपार्टमेंट लिस्टिंग

3 खाली पद

पट्टि साइन इन गर्दै

4 किरायेदार, 5 लैंडलिर्ड

6 पट्टे, 7 सुरक्षा जम्मा

सार्दै

8 चलिरहेको ट्रक / हिँड्ने वान, 9 छिमेकी

10 इमारत प्रबन्धक, 11 ढोका

12 कुञ्जी, 13 लक

14 पहिलो फ्लोर, 15 दोस्रो फ्लोर

16 तेस्रो फ्लोर, 17 चौथो फ्लोर, 18 छत

19 आगो भाग्ने, 20 पार्किंग गेराज, 21 बालकनी

22 आंगन, 23 पार्किंग स्थल

24 पार्किंग अन्तरिक्ष, 25 स्विमिंग पूल

26 व्हर्लपूल, 27 कचरा बिन, 28 एयर कंडीशनर

लबी

29 इन्टरकॉम / स्पिकर, 30 बजर, 31 मेलबक्स

32 लिफ्ट, 33 सीढी

दरवाजा

34 प्याफोल, 35 (ढोका) चेन, 36 मृत-बोल्ट लक

37 धूम्रपान डिटेक्टर

हलवे

38 अग्नि प्रस्थान / आपातकालीन सिढीमा, 39 आगो अलार्म

40 स्प्रिंकर प्रणाली, 41 अधीक्षक, 42 कचरा गुच्छा / कचौरा कचौरा

तहखाने

43 भण्डारण कोठा, 44 भण्डारण लकडी

45 कपडे कोठा, 46 सुरक्षा गेट