हुलाक कार्यालय

हुलाक कार्यालय


1 पत्र
2 पोस्टकार्ड
3 हावा अक्षर / एयरोग्रेम
4 प्याकेज / पार्सल
5 पहिलो कक्षा
6 प्राथमिकता मेल
7 एक्सप्रेस मेल / रातोरात मेल
8 पार्सल पोस्ट
9 प्रमाणित मेल
10 स्टाम्प
टिकटहरूको 11 पाना
12 स्ट्याम्पहरूको रोल
13 स्ट्याम्पहरूको पुस्तक
14 पैसा अर्डर
15 परिवर्तनको ठेगाना
16 चयनकर्ता सेवा दर्ता फारम
17 पासपोर्ट आवेदन फारम
18 लिफाफे
19 फर्काउने ठेगाना
20 मेलिङ ठेगाना
21 जिप कोड
22 पोस्टमार्क
23 स्टाम्प / पोष्ट
24 मेल स्लट
25 पोष्ट कर्मचारी / डाक क्लर्क
26 मात्रा
27 स्टाम्प मिसिन
28 पत्र वाहक / मेल वाहक
29 मेल ट्रक
30 मेलबक्स