हरेक दिन कपडाहरू

घिमिरे


1 ब्लाउज
2 स्कर्ट
3 शर्ट
4 प्यान्ट / ढोका
5 खेल शर्ट
6 जीन्स
7 बुट शर्ट / जर्सी
8 कपडा
9 स्वेटर
10 जैकेट
11 खेल कोट / खेल जैकेट / जैकेट
12 सूट
13 तीन-टुकडा सूट
14 टाई / नेकटाई
15 वर्दी
16 टी शर्ट
17 शर्ट्स
18 मातृत्वको कपडा
19 jumpsuit
20 बनियान
21 जम्पर
22 ब्लेजर
23 tunic
24 लेगिंग्स
25 ओवरले
26 कछुआ
27 tuxedo
28 bow tie
29 (साँझ) गाउन


1। शर्ट / लामो-आस्तीन शर्ट; 2। छोटो शर्ट शर्ट
3। पोशाक शर्ट; 4। खेल शर्ट
5। पोलो शर्ट / जर्सी / खेल शर्ट
6। फलाल्यान शर्ट

7। ब्लाउज; 8। कछुए; 9। प्यान्ट / ढोका
10। (नीलो जिन्स; 11। corduroy पैंट / corduroys
12। स्कर्ट

13। पोशाक; 14। jumpsuit; 15। शर्ट्स
16। स्वेटर; 17। वी-गर्दन स्वेटर
18। क्यान्टिन स्वेटर

19। overalls; 20। वर्दी; 21। जैकेट / खेल जैकेट / खेल कोट
22। जैकेट; 23। blazer; 24। सूट
25। तीन टुक्रा सूट; 26। भियतनाम
27। टाई / नेकटिई; 28। bowtie
29। tuxedo; 30। (साँझ) गाउन

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

ठुलो सपना

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

1 वर्षा टोपी

2 बेसबल क्याप्सन

3 टोपी

4 छाता

5 वर्षाकोट

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

6 जैकेट

7 कोट

8 दस्ताने

SWEATERS

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

9 कछुआ

10 वी-गर्दन स्वेटर

11 cardigan

12 क्रिस्केक स्वेटर

कम गर्नुहोस्

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

13 जूता

14 चलिरहेको जूताहरू

15 जूता

16 स्यान्डल

17 पंपहरू

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

राईहरू

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

18 पजामा

19 चप्पल

20 रातीगाउन / रातो

21 bathrobe

साधारण पहिरन

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

1 प्यान्ट / ढोका

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

2 प्वाइंटशर्ट

3 टी शर्ट

4 शर्ट्स

5 जीन्स

6 ब्लेजर

7 ओवरले

UNDERWEAR

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

8 जाँघिया / अंडरवियर

9 टखने मोजेहरू

10 पर्ची / पेटीकोट

11 pantyhose / मोजा / नाइलन

12.tights

13.Bra

14.socks

औपचारिक लुगा

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

15 सूट

16 जैकेट

17 ब्लाउज

18 स्कर्ट

19 कपडा

20 साँझ गाउन

FORMAL WEAR

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

1 सूट

2 टाई

3 tuxedo

4 bow tie

5 बनियान

6 शर्ट

साधारण पहिरन

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

7 प्वाइंटशर्ट

8 जैकेट

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

9 शर्ट

10 प्यान्ट / ढोका

11 टी शर्ट

12 बेसबल क्याप्सन

13 जीन्स

UNDERWEAR

पुरुषहरु र महिलाहरु को वस्त्र - कपडे, फैशन - चित्र शब्दकोश

14 undershirt

15 मोजेहरू

16 बक्सर शर्ट्स / बाकसहरू

17 छोटो / जॉकी शर्ट्स

खेलकुद

18 हट अप सूट

19 स्नान सूट / स्विडिश

20 चलिरहेको जूताहरू

21 स्नान सूट / स्विमिंग चंक